Kontakt

Adresa
VILADOMY s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
www.vila-domy.sk
 
E-mailové adresy
viladomy@vila-domy.sk
 
Telefónne čísla
+421 905 442 486
+421 915 986 614
 
Fakturačné údaje
VILADOMY s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
IČO: 51 485 303
IČ DPH: SK2120738092
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
č. účtu: 4026263325/7500
IBAN: SK87 7500 0000 0040 2626 3325
Zapísaný v Obch. registri Okres. súdu BA I., oddiel: Sro, vl.č. 131242/B
 
 

Odoslaním vašich osobných údajov vyjadrujete príjemcovi súhlas s ich spracovaním. Spracovaním osobných údajov zaslaných cez kontaktný formulár sa rozumie ich zaslanie, ako e-mailovej správy na e-mailovú adresu prijímateľa. V žiadnom prípade nebudú uložené inde, ako e-mailovej schránke prijímateľa. Účelom spracovania vašich osobných údajov je možnosť vás spätne kontaktovať, ako potenciálneho zákazníka. Všetky e-mailové správy s vašimi osobnými údajmi budú na vašu žiadosť vymazané. To sa týka aj predošlých správ s rovnakými údajmi.

Odoslať